Общите условия

Общи условия

С тези ОБЩИ УСЛОВИЯ се уреждат отношенията между  сайта "ОБУВКИ ОК" намиращ се на адрес www.obuvki-ok.com наричан по нататък за краткост ОБУВКИ ОК и посетителите на този онлайн магазин (ГОСТИ и ПОТРЕБИТЕЛИ).

ГОСТ е лице, което е заредило в адресната лента адреса www.obuvki-ok.com и има правото да раглежда сайта при условие, че спазва ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на този сайт.

ПОТРЕБИТЕЛ  е лице което е направило регистрация в сайта по установените правила и ред.

КУРИЕР  това е куриерска фирма изпълняваща пощенски и куриерски услуги

Ползването на сайта, регистрацията, поръчката и всички други дейности свързани със сайта се извършват само по установения ред, спазване на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, общоприетите форми за поведение и непротиворечащи на българското законодателство действия.  ОБУВКИ ОК запазва правото си да промени в правилата за ползване, като за тази цел се обновяват страниците с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ и страниците свързани със сайта даващи информация. Промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване.


Чл.1 Достъп

"ОБУВКИ ОК" предоставя възможност на ГОСТИ и ПОТРЕБИТЕЛИ да посещават интернет адрес www.obuvki-ok.com спазвайки "Общите условия". При нарушение на правилата,
общоприетите норми за поведение и законите на Република България от страна на ГОСТ или ПОТРЕБИТЕЛ администратора може да прекрати неговия достъп до сайта и включените в него услуги без предизвестие.

Чл.2 Регистрация

Вижте Условия за ползване

Чл.3 Поръчка

Поръчката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ се осъществява при следната последователност:

- потребителя си избира продукт
- ако е приложимо и ако е нужно той избира цвят, размер, модел или друго
- избира се количество
- натиска се бутон "КУПИ"
- пазарската ви количка се намира в горен десен ъгъл и имате опция за предвариителен съкратен преглед от който можете да премахнете продукт,  да преминете към обобщен преглед на поръчката от бутон КОЛИЧКА или да преминете директно към покупка чрез бутона КУПИ
- следващата стъпка е са се идентифицирате чрез вече създаден ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ или чрез нова РЕГИСТРАЦИЯ, след което се следват указанията във формата за поръчка и се потвърждава на изискваните места.

При осъществяването на поръчка от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, същия ще получи email известие, а след удобрение на поръчката ОБУВКИ ОК преминава към нейното реализиране.
ОБУВКИ ОК запазва правото си за прекратяване на поръчката, ако прецени, че са налице основания за това (грешна информация, недостатъчна наличност и друга подобна информация възпрепятстваща реализацията на поръчката).

Чл.4 Цени

-Всички цени в ОБУВКИ ОК са в Български лев
-Всички цени в ОБУВКИ ОК са крайни, но без включена цена за доставка;

Чл.5 Доставка

Виж Информация за доставка

Чл.6 ОБУВКИ ОК има право:

- Да актуализира информацията за предлаганите продукти в страницата си
- Да събира и използва информация за своите потребители - имена, адреси, телефон за връзка, email за кореспонденция, с цел осъществяването на заявени от потребителите поръчки, информиране на Потребителя за  промоции, отстъпки, намаления посредством изпращане на Бюлетин.

Чл.7 Потребителят е задължен:

- да предостави валидни: телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция
- да плати цената на заявената от него стока
- да заплати разходите по доставка, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на ОБУВКИ ОК
- да получи стоката
- да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си
- да не прави достояние на трети лица паролата си и начините на възстановяването и при загуба.
- да уведоми незабавно ОБУВКИ ОК в случай на неправомерен достъп до потребителския му профил
- с оглед протоколите на сигурността за опазването на данните на паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл профил си чрез натискане на бутона “ИЗХОД”
- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице, чрез използването й.

Чл.8 Авторски права

Съдържанието в ОБУВКИ ОК – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики и др. - са собственост на ОБУВКИ ОК и/или на неговите партньори и са обект на авторско право. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел без изрично писмено съгласие на ОБУВКИ ОК. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува за нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в този Сайт са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на ОБУВКИ ОК е непозволено.

Чл. 9 Ограничаване на отговорността

ОБУВКИ ОК се старае да поддържа точна и актуална информация за продуктите в сайта, без това да изключва възможността за инцидентно възникване на обективни несъответствия или пропуски.
ОБУВКИ ОК не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт.
Услугите на ОБУВКИ ОК се базират на информация, получена директно от свои партньори. Независимо от това, че се стараем да обезпечим точността и актуалността на поместените в ОБУВКИ ОК данни, ние не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни.
ОБУВКИ ОК не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.
ОБУВКИ ОК не носи отговорност, ако даден продукт в действителност не е със същият цвят и характеристични данни както е предложен в сайта. Възможна е разлика между снимковия материал и реалния цвят на даден продукт.